Universeel veiligheidsluik - 3D Hatch

Het veiligheidsluik wordt gebruikt om veilig af te kunnen dalen via de aanwezige ladder. Het luik fungeert ook als een veilige afscherming van de opening in de vloer in open en gesloten toestand. Er is een handleiding en een sticker met instructies aanwezig op het veiligheidsluik.
Het luik bestaat uit een kader dat in de opening van een vloer geplaatst wordt. In het kader zijn vier panelen opgeborgen. Door het bovenste paneel te openen, kunnen de zijluiken ontgrendeld worden en vervolgens kan het onderste paneel naar boven getrokken en vergrendeld worden. Op die manier is de opening in de vloer volledig veilig omheind. Men kan via het toegangsluik de trap afdalen en hierbij gebruik maken van de veiligheidsleuning. Na gebruik van het veiligheidsluik, kan het geheel terug volledig worden ingeklapt en wordt de opening veilig afgesloten.

Contacteer ons
Universeel veiligheidsluik - 3D Hatch
FRC - Greenspray

FRC - Greenspray

FRC ontwikkelt Greenspray, een spray-systeem waarbij het drijfgas niet schadelijk is. De uitdaging waarvoor ze stonden: het constant houden van de spray. Dit is een belangrijke factor.
Caden ontwikkelde een systeem van het spuitsysteem dat gecontroleerd werkte. Dit is een enorm gevoelig en klein systeem. Het is dus belangrijk om een werkend prototype te hebben dat gemaakt is met machines die massaproductie aankunnen. Naast engineering, mat Caden ook de verschillende kleine onderdeeltjes zodat deze verwerkt konden worden in het prototype.

Hijstool Gearbox

De uitdaging? Een tool ontwikkelen die een gearbox van meer dan 400 kg op een freesbank kan plaatsen en met één pink 90° kan laten draaien. De tool moet gebaseerd zijn op een update van de huidige hijstoestellen. Deze toestellen zijn ambachtelijk geproduceerd en er is nog geen sterkteberekening geïntroduceerd. Caden nam ook de productie van deze tools voor hun rekening.

Aan de creatie van een hijs tool gaat een uitgebreid proces vooraf. Ten eerste wordt er een 3D-scan en analyse van de bestaande tool gemaakt. Deze scan dient tijdens het ontwikkelingsproces als basis en referentie. De klant stelde een 3D-model van het item dat gehesen moest worden ter beschikking. Na de analyse van de tool, wordt er een nieuwe tool ontworpen. In dit nieuwe ontwerp blijven de ruwe vorm en afmetingen grotendeels behouden maar worden de zwakke plekken verbeterd. Alle veiligheidsnormen worden in acht genomen en het ontwerp wordt geoptimaliseerd naar de productie. Een sterkteberekening verzekert ons dat de nieuwe tool sterk genoeg.

Hierna gaat de tool in productie. De gemaakte werktekeningen en machine files gaan naar de leveranciers en nodige koopdelen worden besteld. Het CE-dossier wordt afgemaakt met de werktekeningen, een typeplaatje, een handleiding met spare parts lijst en een EG-verklaring van overeenstemming. Er wordt een QR-code aangemaakt die op de tool kleeft die naar de onderhouds- en gebruiksinstructies leidt. De hijs tool wordt geassembleerd, uitgebreid getest in het atelier en ter plaatse. In deze kunnen nog eventuele kleine aanpassingen gebeuren. Als de klant en wij tevreden zijn, wordt de tool gedemonteerd en gepoedercoat. We monteren de tool opnieuw en doen de laatste afwerkingen zoals de documentatie verzamelen en het typeplaatje en de veiligheidsinstructies op de tool kleven. Hierna gaat de tool naar de klant en kan deze in gebruik genomen worden.

Lifting project

Lifting project

Voor dit project van Arcelor Mittal diende een gasbuis met een grote diameter verplaatst te worden. Hiervoor was een shutdown van 34u voorzien waarbinnen opbouw, uitvoering en afbraak van het manipulatiemateriaal moest plaatsvinden. De Groote nv nam hiervoor contact op met Caden als specialist in heavy lift en transporting.

Caden werkte een volledig stappenplan uit met een time schedule voor elke stap waardoor de haalbaarheid aangetoond werd. Door deze goede voorbereiding en correcte uitvoering, werd het partnerschap tussen Arcelor Mittal en De Groote nv al voor meerdere projecten verdergezet.

Contacteer ons

Vulhopper

Vul je containers geautomatiseerd tot aan een bepaald gewicht. Voor deze klant uit de petrochemie maakte Caden een vulhopper. De toren doet dienst als een trechter die containers (bins) vult met gebruikte, verontreinigde catallist uit een reactor.

Werking

De toren bevat 3 afzonderlijke trechters: van boven naar beneden, een vultrechter, een weegbunker en een storttrechter. De vultrechter vult de weegbunker tot een gewicht van 1500 kg. De vultrechter heeft het volume van enkele bins. Hierdoor is er genoeg marge om met behulp van een kraan de trechter continu te vullen.

Het systeem leer zelf hoe lang de vultrechter open moet staan om het gewenste gewicht in de weegbunker te krijgen. Dit komt door het niet onmiddellijk sluiten van de vultrechter. Deze is enkele seconden open. Hierdoor kan het systeem een gewicht van 1500 kg tot op 5 kg nauwkeurig bepalen. De sturing van de klep van de vultrechter sluiten van zodra het vooraf ingestelde gewicht in de bunker zit. Na deze stap wordt de inhoud van de weegbunker geledigd in de storttrechter. Deze leidt de catallist op zijn beurt naar de bin. Op deze manier worden de bins maximaal gevuld.

Werking
Veiligheid

Veiligheid

De installatie is voorzien op de huidige veiligheidsnormen. Er is een risicoanalyse uitgevoerd die mee is opgenomen in het ontwerp. Er zijn op de hele installatie langs alle kanten trappen en bordessen voorzien zodat er op een vlotte en veilige manier toegang is tot alle onderdelen. Bewegende delen zijn bovendien afgeschermd om klemgevaar te voorkomen.

In samenspraak met de klant wordt de toren voorzien van strategisch geplaatste zeilen en wanden. Dit om opwaaiend stof tijdens het vullen van de vultrechter tegen te houden. Hierdoor ondervindt een nabijgelegen bureaugebouw hier geen hinder meer van.

Strainers - HCl

Caden realiseerde de volledige ontwikkeling en oplevering van deze cleancontainer voor een klant in de petrochemie.

De cleancontainer is voorzien van een onderliggende sluiting waarmee er onreine filters binnengehaald worden en opgeslagen en getransporteerd worden naar de cleaning area.

Plaatsing roltrap

De roltrap van deze klant moest op een moeilijk bereikbare locatie geplaatst worden waar de gronddrukken zeer beperkt moesten blijven.

De oplossing lag in een gedetailleerd stappenplan, sterkteberekeningen, 3D visualisaties en een modellering van de omgeving en de roltrap.

Hijstool reactor dumpnozzle-caps

Om een veilige en eenvoudige (de)montage van reactor dumpnozzle-caps te garanderen, realiseerde Caden de engineering en productie van een innovatieve hijs tool.

De hijs tool werd afgeleverd in een handige opbergkist met bijbehorende gebruikershandleiding en certificering.

>

Stofzuigersmond

De stofzuigermond is een aansluitstuk dat onder water gebruikt kan worden. Deze stofzuiger wordt gebruikt om RVS spanen op te zuigen die ontstaan tijdens een verwerkingsproces onder water. Hierdoor belanden de spanen niet meer in het waterbad. We starten met het ontwerp van het model. We testen verschillende variaties door middel van flow simulaties om het optimale model te bekomen dat aan de vereisten voldoet. Eén van de ontwerpvereisten voor dit specifiek project, is dat de zuigmond met een gemiddelde zuigsnelheid van 25m³/u zowel de grote als kleine spanen kan opzuigen, rekening houdend met een maximum valsnelheid van 0,2m/s.

Voor het uitvoeren van de flow-analyse hebben we verschillende opties doorlopen waarbij de opening van de zuigmond telkens anders werd gedimensioneerd. De resultaten zijn vervolgens gebundeld in een technisch rapport. Uiteindelijk verkregen we een gunstig model. Dit model heeft een aanzuigsnelheid van ongeveer 4,5 m/s water rond het bewerkingsproces en een valsnelheid van de spanen van 0,2m/s en is zo in staat om de de spanen op te zuigen.

Omwille van de complexiteit van het stuk hebben we eerst een prototype gemaakt met de 3D-printer. Zo kunnen we het geheel uittesten. Hiervoor pasten we het model dat uit de flow simulatie is gekomen, uitwendig nog aan in functie van de printbaarheid van het stuk. We voegden ook externe zaken toe om de zuigmond te kunnen monteren in het geheel.

Stofzuigersmond