Engineering

Kanteltool Gearbox

Een tool ontwikkelen om een gearbox van meer dan 400 kg op een freesbank te kunnen plaatsen én deze met 1 pink 90° kunnen draaien? Dat was de uitdagende opdracht die Caden met veel enthousiasme heeft aangenomen voor een klant uit de landbouwsector. 

Contacteer ons
Kanteltool Gearbox

Voorbereidend traject

Voor een producent van landbouwvoertuigen ontwikkelden we een update van verschillende hijstoestellen die ze reeds in gebruik hadden. De huidige tools werden eerder ambachtelijk geproduceerd, van sterkteberekeningen was geen sprake. Om de kennis over deze tools niet verloren te laten gaan, benaderde dit bedrijf 3D Cadworks met de vraag om van verschillende bestaande hijstools een nieuwe versie aan te maken en deze uiteindelijk ook te produceren.

De eerste tool die we uitvoerden dient om een gearbox van meer dan 400 kg op een freesbank te kunnen plaatsen én deze ook met 1 pink 90° te kunnen draaien. Starten deden we door een 3D scan te maken van de bestaande tool die tijdens het ontwikkelingsproces zou dienen als basis en referentie. Daarnaast kregen we ook een 3D model ter beschikking van het item dat gehesen dient te worden.

Simulatie

Na analyse van de bestaande tool werd een nieuwe tool ontworpen. De ruwe vorm en afmetingen bleven grotendeels gelijk, maar de zwakke plekken van het bestaande ontwerp werden verbeterd. Daarnaast optimaliseerden we het ontwerp ook naar productie en waarbij alle nodige veiligheidsnormen in acht werden genomen. Door middel van een sterkteberekening verzekerden we ons ervan dat de nieuwe tool sterk genoeg zou zijn om alle krachten te weerstaan die erop zullen komen.

Afwerking en Productie

Na een positief resultaat van de sterkteberekening en de goedkeuring van het ontwerp door de klant, was de tool klaar voor productie. Alle gemaakte werktekeningen en machinefiles werden doorgestuurd naar onze leveranciers en de nodige koopdelen werden besteld. Tegelijkertijd werd alle nodige documentatie voor het CE-dossier afgewerkt met daarin de reeds gemaakte werktekeningen maar ook een typeplaatje, gebruikshandleiding met spare parts lijst en EG-verklaring van overeenstemming. We maken bovendien een QR code aan die we op de tool kleven die verwijst naar digitale onderhouds- en gebruiksinstructies.

Zodra alle onderdelen voorhanden waren, werd de hijstool geassembleerd. Aangezien de realiteit vaak net iets anders is dan een ideale 3D omgeving, wordt de tool daarbij nog eens uitgebreid getest bij ons in het atelier en eventueel ter plaatse bij de klant. Eventuele kleine aanpassingen kunnen in deze fase nog gebeuren. Nadat zowel wij als de klant tevreden zijn, wordt de tool opnieuw gedemonteerd en worden alle onderdelen gepoedercoat.

Tenslotte wordt de tool opnieuw gemonteerd en gebeuren de laatste afwerkingen. Daarbij wordt alle documentatie verzameld en het typeplaatje en de nodige veiligheidsstickers worden op de tool gekleefd. Eenmaal klaar wordt de afgewerkte tool goed ingepakt voor transport.